Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Angel can be lover

10 Feb Posted by in My Diary, Ordinary | Comments
Angel can be lover
 

به نظرتون فرشته ها هم عاشق می شوند یا نه اصلا نمی دونند عشق چیه ؟

به نظر من فرشته ها هم عاشق می شوند شاید عشق آنها جاودانه است و آنها عشقی را تجربه می کنند که شاید کمتر موجودات خاکی آن را تجربه کرده باشند عشق آنها هوس نیست و امروز نیست دیروز نیست به فردا نیست !

دلم می خواد فرشته ای را از نزدیک بینم یک بار وجود فرشته ای را حس کردم شاید باور نکنید و یا مسخره بیاید اما من این احساس را داشتم که فرشته ای کنارم است ! در پارک داشتم قدم می زدم که فکر کردم یه برگ افتاد روی شونم (البته قبلا در وبم این اتفاق را نوشتم اما …) خوب گفتم می افته رو زمین چند متری رفتم جلو تر که دیدم نخیر روی شونمان این تک برگ هنوز هست سرم که برگرداندم چیزی را که دیدم باور نکردم یه پروانه خیلی خیلی زیبا که رنگ بالهایش سفید و طلایی و چند نقطه سیاهی روی آنها بود روی شانه من نشسته بود پرواز کرد و دور سرم بال می زد یه چند متری با من راه می رفت و دور سر شانه ام بال بال میزد خیلی زیبا بود یه احساسی بهم می گفت که یه فرشته کنارمه نمی دونم چرا و چه چیزی اینگونه شده بود اما خوب حسابی زیبا بود ! چند روز بعدش همش تو فکر این اتفاق بودم هنوز هم گاه گداری به فکرش می افتم!

بگزریم !

شب ها را خیلی دوست دارم نمی دونم چرا اما شب ها برام یه حالت لطافت خواستی داره انگار آسمون پایین میاد و صورتم را لمس می کنه ! دوشنبه روز ولنتاینه و من می رم کوه صفه اونجا فکر نمی کنم کسی شب باشه هم به دلیل سرمای هوا و هم شب بودن در کوه را خیلی ها دوست ندارند اما من می رم کوه اون بالا بالا ها شاید با اسمان یکی شدیم …

دلم گرفته …

پی نوشت: صدا میاد نمی دونم چیه اما خوشم نمیاد!

شاد باشید بکوبید پای کوبی کنید و شاد باشید

Leave a Reply

%d bloggers like this: