Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ای ماه من ×

18 Dec Posted by in My Diary | Comments Off on ای ماه من ×
ای ماه من ×
 

آدما گاهی اوقات کاری می کنند که هر چه فکر می کنی در مورد اون کار که چرا و به چه دلیلی انجام شده را پیدا نمی کنی. گیج میشی کلی تحقیق می کنی کلی اطلاعات اما همه به یک جا ختم میشه و اون همون نقطه شروع بوده ، همون بی جوابی ، واقعا چی شد که به صورت ناگهانی اتفاق می افته ؟ چرا گاهی اتفاقاتی می افتند که ازتوان کنترل ما خارج اند اصلا مگر چنین چیزی امکان داره که امکان داره که چیزی اتقاق بی افته که روی زندگی ما تاثیر بزاره و ما نسبت به کنترل آن بی توان باشیم؟

بی جوابی هایی که داده میشند شاید تکمیل کننده همین اتفاق هایی باشند که از کنترل ما خارج هستند بهتره بگم که ما خودامون اتفاقاتی را درست می کنیم که از جانب دیگران خارج از کنترل آنها باشد ؟

الان عنوان این مطلب چه ربطی به این مطلب داره هان ؟ شاید اون هم از کنترل این مطلب خارج شده است !

الان  کامنت این پست بسته میشه چرا که از کنترل من خارج شده چرا باید از کنترل من خارج بشه ؟ چرا به صورت ناگهانی آدمها غریبه میشند چرا ناگهان ما به حرف و یا شاید دیدگاه خودمون پشت می کنیم ؟

چرا ؟ اصلا چرا یعنی چی ؟ چرا از کنترل هم خارج نمی شوند ؟

و چرا های دیگه .

%d bloggers like this: