Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

December, 2009  // Posts published in December, 2009

31 Dec Posted by in Ordinary | 4 comments

تلفن ( بخش دوم )

تلفن ( بخش دوم )

این دوستمون که دیگه گذشت و منظور من را کاملا فهمید که اگر پروژه ای به او در دانشگاه می دهند برای اوست نه برای من و گر نه اگر قرار بر این باشه که من انجام بدم مثل قبل من پولم می رسم حال چه باشه په نباشه اما آیا ایشون که دو روز […]

Read more...

29 Dec Posted by in Ordinary | 4 comments

تلفن

تلفن

در حال خودتی که تلفن زنگ می زنه نگاه می کنیم می بینی یکی از دوستان قدیمی است با اشتیاق تمام گوشی را بر می داریم و می گی سلاااااااااام از اون سلام های کش دار با کلی خنده و شوخی های تلفنی بعد می گه پدرام جان یه پروژه دانشجویی دارم که خواستم ببینم […]

Read more...

23 Dec Posted by in Ordinary | 2 comments

چند روز برای خودمون

چند روز برای خودمون

این چند روز هم تعطیلیم و میشه یه نفس راحتی کشید مهم نیست که برای چی و چرا باید از تعطیل و تعطیلات استفاده کرد ذز این چند روز چند باری دیدمش عجیبه وقتی کسی را که دوست داری می بینی اشتیاقت برای کاری که تصمیم انجامش را داریم زیاد میشه خیلی زیاد با پر […]

Read more...

21 Dec Posted by in Ordinary | 6 comments

سر آغازی نو

سر آغازی نو

شروعی نو با یلدایی متفاوت یلدا بر همه شما مبارک

Read more...